Gwarancja

Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na podany w regulaminie adres Sprzedawcy.
  7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
  8. Sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację, jeśli towar był użytkowany niezgodnie z zaleceniami producenta w szczególności:

– jeśli produkt był zdobiony ręcznie i myty w zmywarce ze środkami chemicznymi (zdobienia są wykonywane zgodnie ze sztuką i są odporne na mycie mechaniczne jak i wysokie temperatury, Sprzedawca jednak nie jest w stanie zagwarantować, jak produkt zachowa się w kontakcie z chemią przemysłową ze względu na mnogość dostępnych preparatów na rynku i brak możliwości przetestowania ich wszystkich)

– jeśli na produkcie występują ślady uszkodzeń mechanicznych

 

Shopping Cart
error:
Przewiń do góry